English
Daearyddiaeth
Hanes
Mathematics
Fideo
Links
Ffurflen Archebu Ffacs
Ffurflen Archebu Ffacs

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

C r o e s o Cliciwch ar bob llun i'w chwyddo

Meddwl am Hanes 1760-1914 Meddwl am Hanes 1500-1760Meddwl am Hanes 1000-1500Meddwl am Hanes (CA2)
*
Meddwl am Gymru (CA3)
Ymchwiliadau Daearyddiaeth (CA3)Ymchwilio i'n Byd (CA2)Meddwl am Hanes 1500-1760
Enghreifftiau o lyfr adnoddau'r athrawon


PowerPointAdnodd
Enghraifft o sleid PowerPoint a thudalen adnodd

P w y . y d y n . n i . a . b e t h . r y d y n . n i ’ n . e i . w n e u d

Cwmni cyhoeddi o dde Cymru ydyn ni, yn cynhyrchu adnoddau print a digidol ar gyfer addysg yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae ein cyfres ‘Meddwl am …’ yn cynnig adnoddau print a digidol ar gyfer y dosbarth mewn mathemateg, daearyddiaeth a hanes. Maen nhw wedi eu llunio gyda llythrennedd a rhifedd a sgiliau meddwl pob pwnc mewn golwg ac wedi eu hysgrifennu gan arweinwyr yn y maes.

Maen nhw’n adnoddau y gellir pori ynddynt yn achlysurol neu fod yn fframwaith ar gyfer cwricwlwm cyfnod allweddol. Mae ynddynt adnoddau i’w hargraffu ac adnoddau digidol ar gyfer y bwrdd gwyn neu gyfrifiaduron personol.

Comisiynwyd y llyfrau gan Lywodraeth Cymru a’u monitro gan athrawon dosbarth, ymgynghorwyr ac arolygwyr ESTYN yng nghyfnod eu datblygu er mwyn sicrhau eu bod yn ateb gofynion â gorchmynion diweddaraf y Cwricwlwm Cenedlaethol tra’n cynnig tasgau heriol, cyffrous a pherthnasol i ddisgyblion. Mae’r llyfrau yn rhoi arweiniad cam wrth gam i athrawon ar sut i ddefnyddio’r adnoddau.

Ers sefydlu’r cwmni yn 1998, rydym wedi cynhyrchu llawer o adnoddau gan gynnwys:
Gwefan helaeth ar gyfer addysgu ieithoedd modern trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Ffrangeg Sbaeneg ac Almaeneg.
Llyfrau darllen ar gyfer dysgwyr CA3 – SEBON
Llyfrau Darllen ar gyfer CA2 – ARTHUR
Roedd y ddwy gyfres yn cynnwys llyfr print, traciau sain, adnoddau rhyngweithiol, taflenni gwaith ac thrawsgrifiadau o’r testun
Mae copïai digidol o’r llyfrau ar gael o hyd

Rydym bellach hefyd yn cynnig gwasanaeth ffilmio a golygu proffesiynol ar gyfer ysgolion a meysydd addysg a busnes yn gyffredinol.
. . . . . . .


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

© Hawlfraint - Redstone Creative 2012-2015.
Cedwir pob hawl.

Ymwadiad

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!