F f i l m i o

Ffilmio a golygu proffesiynol ar gyfer cyngherddau, dramâu, seremonïau.
Dim ffwdan ac ennill arian i’r ysgol

Opsiwn 1
Gallwch gael y ffilmio a’r golygu yn rhad ac am ddim.
Byddwn ni wedyn yn codi am bob CD y byddwn ni’n ei werthu i chi.
(Fel arfer £5 yr un, gydag isafswm o gopïau yn dibynnu ar bob cynhyrchiad)
Gallwch chi wedyn eu gwerthu i rieni am eich dewis bris.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

© Hawlfraint - Redstone Creative 2012-2015.
Cedwir pob hawl.

Ymwadiad

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!