English
Daearyddiaeth
Hanes
Mathemateg
Fideo
Cysylltiadau
Ffurflen Archebu Ffacs
Ffurflen Archebu Ffacs

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

M a t h e m a t e g Cliciwch ar y lluniau i'w wneud yn fwy

Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3)
Enghreifftiau o lyfr adnoddau'r athrawon

Adnodd Adnodd Adnodd Adnodd Adnodd
Enghreifftiau o tudalennau adnoddau


Meddwl a Mathemateg (CA3)

Datblygu sgiliau mathemateg a meddwl, Cyfnod Allweddol 3

Golygwyd gan Dianne Parsons

Adnodd cyffrous i athrawon ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol Mathemateg.

Yn cefnogi'r agenda sgiliau ac yn hybu dysgu gweithredol mewn mathemateg
24 gweithgaredd thematic wedi eu cynhyrchu a'u treialu gan athrawon dosbarth profiadol
Amrywiaeth o strategaethau sgiliau meddwl mathemategol gyda chyfarwyddiadau hawdd eu deall
Adnoddau parod ar gyfer eu llungopïo gyda phob pennod o CD-ROM
Bydd y llyfr yn arbed amser paratoi i athrawon
Dolen gyswllt â'r we er mwyn lawrlwytho adnoddau rhyngweithiol yn rhad ac am ddim o GCaD Cymru

"Bydd y llyfr hwn yn adnodd gwerthfawr ac yn ysbrydoliaeth i athrawon a phlant."

Noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
. . . . . . .


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

© Hawlfraint - Redstone Creative 2012-2015.
Cedwir pob hawl.

Ymwadiad

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!