English
Daearyddiaeth
Hanes
Mathematics
Fideo
Links
Ffurflen Archebu Ffacs
Ffurflen Archebu Ffacs

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

H a n e s Cliciwch ar bob llun i'w chwyddo

Hanes Hanes Hanes Hanes Hanes
Enghreifftiau o lyfr adnoddau'r athrawon

Hanes Hanes Hanes Hanes Hanes
Enghreifftiau o sleidiau PowerPoint

3 Meddwl am Hanes 1760-1914 (CA3)

YN DATBLYGU SGILIAU MEDDWL, LLYTHRENNEDD A RHIFEDD MEWN HANES YN CA3

Golygwyd gan Stuart Broomfield a Martin Williams

Adnodd hanes cyffrous ar CD gyda llyfr cyfarwyddyd. Mae wedi ei gynllunio ar gyfer athrawon sy’n addysgu’r cyfnod 1760-1914 ac yn addas ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Dyma’r trydydd yn y gyfres o adnoddau hanes CA3, yn dilyn yr adnoddau ar gyfer 1000-1500 a 1500-1760
Dull arloesol o addysgu yn canolbwyntio ar ‘y newidiadau a ddigwyddodd yng Nghymru, Prydain a’r byd rhwng 1760 a 1914 ac adwaith y bobl iddyn nhw’
Mae’r tasgau wedi eu cynllunio i gefnogi datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn unol â Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Llywodraeth Cymru
Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau hanes disgyblion, gydag un uned wedi ei chynllunio’n benodol ar gyfer asesu dehongliadau hanesyddolfnogi’r agenda sgiliau a hyrwyddo dysgu gweithredo
Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau hanes disgyblion
Mae yma ystod eang o strategaethau ‘sgiliau meddwl’ gyda chyfarwyddyd er mwyn cefnogi’r agenda sgiliau a hyrwyddo dysgu gweithredol
Mae adnoddau rhyngweithiol a thaflenni gwaith i’w llungopïo ar CD-ROM
Mae’r adnoddau wedi eu cynhyrchu gan arweinwyr yn y maes ac wedi eu treialu gan athrawon profiadol
Gall unedau fod yn sylfaen ar gyfer cynllun gwaith neu gael eu hintegreiddio i’ch cynlluniau cyfredol

“Adnoddau mae disgyblion yn eu mwynhau. Maen nhw’n heriol, yn hawdd eu defnyddio ac yn gwneud hanes yn berthnasol i fywydau disgyblion heddiw.”

Noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
. . . . . . . .

History 1500-1760 History History History History
Enghreifftiau o lyfr adnoddau'r athrawon

Hanes Hanes Hanes Hanes Hanes
Enghreifftiau o sleidiau PowerPoint

2 Meddwl am Hanes 1500-1760 (CA3)

YN DATBLYGU SGILIAU MEDDWL, LLYTHRENNEDD A RHIFEDD MEWN HANES YN CA3

Golygwyd gan Stuart Broomfield a Martin Williams

Adnodd hanes cyffrous ar CD gyda llyfr cyfarwyddyd. Mae wedi ei gynllunio ar gyfer athrawon sy’n addysgu’r cyfnod 1500-1760 ac yn addas ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Dyma’r ail yn y gyfres o adnoddau hanes CA3, yn dilyn yr adnodd ar gyfer 1000-1500
Mae’n ddull thematig, arloesol o addysgu’r cyfnod 1500-1760
7 pennod o weithgareddau i hybu sgiliau llythrennedd a rhifedd
Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau hanes disgyblion, gydag un uned wedi ei chynllunio’n benodol
ar gyfer asesu dehongliadau hanesyddol
Mae yma ystod eang o strategaethau ‘sgiliau meddwl’ gyda chyfarwyddyd er mwyn cefnogi’r agenda sgiliau a hyrwyddo dysgu gweithredol
Mae adnoddau rhyngweithiol a thaflenni gwaith i’w llungopïo ar CD-ROM
Mae’r adnoddau wedi eu cynhyrchu gan arweinwyr yn y maes ac wedi eu treialu gan athrawon profiadol
Gall unedau fod yn sylfaen ar gyfer cynllun gwaith neu gael eu hintegreiddio i’ch cynlluniau cyfredol.

“Adnoddau mae disgyblion yn eu mwynhau. Maen nhw’n heriol, yn hawdd eu defnyddio ac yn gwneud hanes yn berthnasol i fywydau disgyblion heddiw.”

Noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
. . . . . . . .

History-1000-1500 History 1000-1500 History 1000-1500 History 1000-1500 History 1000-1500
Enghreifftiau o'r llyfr adnoddau'r Athro/Athrawes

PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint
Enghreifftiau o sleidiau PowerPoint

1 Meddwl am Hanes 1000-1500 (CA3)

Datblygu Sgiliau Meddwl yng Nghyfnod Allweddol 3 Hanes

Golygwyd gan Stuart Broomfield a Martin Williams

Adnodd cyffrous i athrawon i gyd-fynd y Cwricwlwm Cenedlaethol diwygiedig rhaglenni astudio ar gyfer Hanes

6 pennod gyda gweithgareddau gyda chyd-destun Cymreig yn cynnig cysylltiadau â hanes Iwerddon, Yr Alban ac Ewrop yn y Canol Oesoedd
Yn cefnogi'r agenda sgiliau meddwl a hyrwyddo dysgu gweithredol
Ystod eang o strategaethau ar gyfer hybu 'sgiliau meddwl' gyda chyfarwyddiadau eglur
Adnoddau print i'w llungopïo ac adnoddau rhyngweithiol ar CD-ROM
Wedi eu cynhyrchu gan arbenigwyr yn y maes a'u treialu gan athrawon profiadol
Gallwch gyfuno'r unedau i'ch cynllun gwaith a byddant yn arbed llawer o amser paratoi

"Bydd y llyfr hwn yn ganolog i addysgu Hanes Cymru yn y Canol Oesoedd yng Nghyfnod Allweddol 3."

Noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
. . . . . . . .

Thinking about History Meddwl am Hanes Meddwl am Hanes  am Hanes Meddwl am Hanes
Enghreifftiau o'r llyfr adnoddau'r Athro/Athrawes

Meddwl am Hanes (CA2)

Gweithgareddau meddwl ar gyfer Hanes CA2

Golygwyd gan Martin Williams

Adnodd newydd cyffrous i gefnogi Rhaglen Astudio Hanes y Cwricwlwm Cenedlaethol

Yn cefnogi'r agenda Sgiliau ac yn hybu dysgu gweithredol
8 pennod gyda dros 40 o weithgareddau wedi eu gosod mewn cyd-destun Cymreig wedi eu cynhyrchu a'u treialu gan athrawon dosbarth profiadol
Amrywiaeth o strategaethau 'sgiliau meddwl' gyda chyfarwyddiadau hawdd eu deall
Adnoddau parod ar gyfer eu llungopïo gyda phob pennod
Bydd y llyfr yn arbed amser paratoi
Dolen gyswllt â'r we er mwyn lawrlwytho adnoddau dethol yn rhad ac am ddim

"Bydd y llyfr hwn yn ganolog i addysgu Hanes Cymru yn y Canol Oesoedd yng Nghyfnod Allweddol 3."

Noddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
. . . . . . . .


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

© Hawlfraint - Redstone Creative 2012-2015.
Cedwir pob hawl.

Ymwadiad

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!